Cep Telefonu Garanti Şartları nelerdir

 1. Garanti süresi, faturanın müşteri tarafından alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır (yirmi dört ay) – Ürünün ilk kullanıcısıdır.
 2. Talep üzerine ve cihazın yetkili Teknik Servise gelmesi üzerine, garanti belgesinin veya satış faturasının orijinal veya okunaklı kopyası gönderilmelidir.
 3. Garanti Belgesi veya Satış faturasının geçerli kabul edilmesi için; ve satıcı tarafından doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Fatura tarihi yazılmalı, firma mührü basılmalı, firma yetkilisinin imzası ve cihazın seri numarası yazılmalıdır. Aksi takdirde garanti geçersiz olur.
 4. Üretici / İthalatçı / Dağıtımcı, Garanti Belgesi veya Satış faturasında verilen bilgilerin eksik veya okunaksız olması durumunda ücretsiz hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.
 5. Verilen garanti süresi içinde ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda, garanti belgesinin fatura tarihi ve / veya okunaklı kopyası onaylanmış Garanti Belgesi ile birlikte verilmelidir.
 6. Garanti Belgesi veya Satış faturasının, garanti süresinden yararlanabilmesi ve Garanti Belgesi veya Satış faturası garantilerinin garantiden faydalanması gerektiğinden, Garanti Belgesi veya Satış Faturaları güvenli bir yerde tutulmalıdır.
 7. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamir (tamir) süresi garanti süresine eklenir.
 8. Ürün garanti kapsamında tamir edilemezse, yenisi ile değiştirilecektir. Önceki ürünün garantisi, değiştirilen cihazın garantisi olarak değişti.
 9. Ürün garanti süresi içinde ise ve tüm garanti koşullarını taşıyorsa, ücretsiz olarak tamir edilir ve işçinin bedeli, değiştirilen parça fiyatı veya arızalanması durumunda herhangi bir ad altında herhangi bir ücret alınmadan müşteriye ücretsiz olarak gönderilir. üretim hataları nedeniyle malzeme ve işçilik ve montaj hataları. bu.
 10. Onarım süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, herhangi bir servis istasyonu yoksa, malların satıcıya, satıcıya, temsilciye, ithalatçıya veya üreticiye bildirimde bulunma tarihinden itibaren başlar.
 11. Ürün; teslimat tarihinden itibaren iki yıl içinde, iki yıl içinde, aynı sürenin ikiden fazla tekrarlanmaması veya ürünün farklı kusurları nedeniyle dört kıtanın birden sürekliliğini sağlaması, onarımı için gereken azami sürenin tamiri, Yetkili servis raporun arızasını onaramaz, Servis istasyonunun olmaması durumunda, arızaya satıcı tarafından tamir edilememesi durumunda ücretsiz değişiklik yapılır. sırasıyla, bayi, temsilci, temsilci, ithalatçı veya hizmet üreticisi.
 12. Her ürün; kullanım amacına, fiziksel şekline, çevresine ve özelliklerine göre diğer ürünlerden farklıdır. Bu nedenle, ürünlerin kullanım kılavuzunda farklı uyarı ve önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Kullanım talimatlarında yer alan uyarı ve önlemler dışındaki ürünlerin kullanımı tüketicinin sorumluluğundadır.
  Kullanım kılavuzuna bağlı olarak, kullanıcının kullanım kılavuzuna veya kullanım kılavuzuna bağlı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir ve bu arızalar garanti kapsamında tamir edilemez.

MOBİL TELEFONLARIN KAPSAMINI KABUL EDEN DURUMLAR

 1. Garanti kapsamında tamir edilecek ürünün Garanti Belgesi veya Fatura servise sunulması gerekir. Aksi takdirde, garanti onarılamaz.
 2. Garanti Belgesi veya Satış faturasının geçerli kabul edilmesi için; ve satıcı tarafından doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Fatura tarihi yazılmalı, firma mührü basılmalı, firma yetkilisinin imzası ve cihazın seri numarası yazılmalıdır. Aksi takdirde garanti geçersiz olur.
 3. Bir satıcı veya satıcı damgası olmayan garanti sertifikaları geçersizdir.
 4. Fatura ve / veya garanti belgesinde ilgili ürün; Satın alma yılı, ayı ve gün, müşteri adı, satıcı adı ve ürünün seri numarası vb. Bilgilerdeki herhangi bir hasar ve / veya değişiklik garanti kapsamında değildir.
 5. Garanti belgesindeki seri numarası üründeki seri numarasını tutmuyorsa ve cihazdaki orijinal seri numarası kaldırılırsa veya imha edilirse fatura iptal edilir.
 6. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesinde belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve / veya tazminat talep edemez.
 7. Kullanıcı hatasından kaynaklanan problemler için ürünler garanti kapsamında değildir.
 8. Arızalardan kaynaklanan tüm arızalar (örneğin, Bakım veya talimatların diğer bölümlerinde belirtildiği gibi kullanım, vb.)
  Geri bildirim gönder
  Geçmiş
  Kaydedilenler
  Topluluk

Yukarıda belirtilen şartlar; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin esas aldığı çerçeve içerisindedir.

Garanti Belgesi ve Garanti şartları ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.