Windows 7 Genel Klavye Kısayolları

Windows 7 Genel Klavye Kısayolları bilgisayar kullanan her kesin bilmesi gereken kısa yol tuşlar nelerdir.

Bu tuşa basın  Yapılacak işlem
F1 Yardım’ı görüntüleme
Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) Seçili öğeyi kopyalama
Ctrl + X Seçili öğeyi kesme
Ctrl + V (veya Shift + Insert) Seçili öğeyi yapıştırma
Ctrl + Z Eylemi geri alma
Ctrl + Y Bir eylemi yineleme
Delete tuşu (veya Ctrl + D) Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
Shift + Delete tuşu Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
Ctrl + Sağ Ok tuşu İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Sol Ok tuşu İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
Ctrl + Aşağı Ok tuşu İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Yukarı Ok tuşu İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
Ctrl + Shift ve bir ok tuşu Metin bloğu seçme
Shift tuşu ve bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
Herhangi bir ok tuşu ile birlikte Ctrl + Ara çubuğu Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme
Ctrl + A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
F3 Dosya veya klasör arama
Alt + Enter Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
Alt+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma
Alt + Ara çubuğu Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
Ctrl + F4 Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)
Alt + Sekme tuşu Açık öğeler arasında geçiş yapma
Ctrl + Alt + Sekme tuşu Açık öğeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Ctrl + Farenin kaydırma tekerleği Masaüstündeki simgelerin boyutunu değiştirme
Windows logo tuşu

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
Ctrl+Windows logo tuşu

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın
Alt + Esc tuşu Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma
F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma
F4 Windows Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüleme
Shift + F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
Ctrl + Esc tuşu Başlangıç menüsünü açın
Alt + altı çizili harf Karşılık gelen menüyü görüntüleme
Alt + altı çizili harf Menü komutunu (veya diğer altı çizili komutu) gerçekleştirme
F10 Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirme
Sağ Ok tuşu Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma
Sol Ok tuşu Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma
F5 (veya Ctrl + R) Etkin pencereyi yenileme
Alt + Yukarı Ok tuşu Windows Gezgini’nde bir üst düzeydeki klasörü görüntüleme
Esc tuşu Geçerli görevi iptal etme
Ctrl + Shift + Esc tuşu Görev Yöneticisi’ni açma
Bir CD taktığınızda Shift CD’nin otomatik olarak oynatılmasını engelleme
Sol Alt + Shift Birden çok giriş dili etkinken giriş dilini değiştirme
Ctrl+Shift Birden fazla klavye düzeni etkinken klavye düzenini değiştirme
Sağ veya Sol Ctrl + Shift Sağdan sola okunan dillerde metin okuma yönünü değiştirme


İletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, iletişim kutularında kullanılabilen klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + Sekme tuşu Sekmelerde ileriye doğru gitme
Ctrl + Shift + Sekme tuşu Sekmelerde geriye doğru gitme
Sekme tuşu Seçeneklerde ileri doğru gitme
Shift + Sekme tuşu Seçeneklerde geriye doğru gitme
Alt + altı çizili harf Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
Enter Birçok seçili komut için fareyle tıklamanın yerine geçer
Boşluk çubuğu Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme
F1 Yardım’ı görüntüleme
F4 Etkin listedeki öğeleri görüntüleme
Geri al tuşu Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma


Windows logo tuşu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda Windows logo tuşunu

kullanan kısayollar verilmiştir

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu
Başlangıç menüsünü açma veya kapatma.
Windows logo key

+ Duraklat

Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme.
Windows logo tuşu

+ D

Masaüstünü görüntüleme.
Windows logo tuşu

+ M

Tüm pencereleri simge durumuna küçültme.
Windows logo tuşu

+ Shift + M

Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstüne geri yükleme.
Windows logo tuşu

+ E

Bilgisayar’ı açma.
Windows logo tuşu

+ F

Bilgisayar arama (ağ üzerindeyseniz).
Windows logo tuşu

+ L

Bilgisayarınızı kilitleme veya kullanıcı değiştirme.
Windows logo tuşu

+ R

Çalıştır iletişim kutusunu açma.
Windows logo tuşu

+ T

Görev çubuğundaki programlarda gezinme.
Windows logo tuşu

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programı başlatma. Program zaten çalışıyorsa o programa geçme.
Shift+Windows logo tuşu

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programın yeni bir örneğini başlatma.
Ctrl+Windows logo tuşu

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programın en son etkin penceresine geçiş yapma.
Alt+Windows logo tuşu

+ sayı

Görev çubuğundaki sırasına göre, sabitlenmiş programın Atlama Listesi’ni açma.
Windows logo tuşu

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma.
Ctrl+Windows logo tuşu

+ Sekme tuşu

Aero Flip 3-D ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın.
Ctrl+Windows logo tuşu

+ B

Bildirim alanında bir ileti gösteren programa geçme.
Windows logo tuşu

+ Boşluk çubuğu

Masaüstünün ön izlemesini yapma.
Windows logo tuşu

+ Yukarı Ok

Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama.
Windows logo tuşu

+ Sol Ok

Pencerenin ekranın sol tarafını kaplamasını sağlama.
Windows logo tuşu

+ Sağ Ok

Pencerenin ekranın sağ tarafını kaplamasını sağlama.
Windows logo tuşu

+ Aşağı Ok

Pencereyi simge durumuna küçültme.
Windows logo tuşu

+ Home

Etkin pencere dışındaki tüm pencereleri simge durumuna küçültme.
Windows logo tuşu

+ Shift + Yukarı Ok

Pencereyi ekranın üstüne ve altına uzatma.
Windows logo tuşu

+ Shift + Sol Ok veya Sağ Ok

Bir pencereyi bir monitörden diğerine taşıma.
Windows logo tuşu

+ P

Sunu ekranı modunu seçme.
Windows logo tuşu

+ G

Araçlar arasında geçiş yapma.
Windows logo tuşu

+ U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma.
Windows logo tuşu

+ X

Windows Mobility Center’ı açma.


Windows Gezgini klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir pencere açma
Ctrl + W Geçerli pencereyi kapatma
Ctrl + Shift + N Yeni bir klasör oluşturma
End tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleme
Home Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme
Ctrl + Nokta (.) Resmi saat yönünde döndürme
Ctrl + Virgül (,) Resmi saat yönünün tersine döndürme
Num Lock + Sayısal tuş takımındaki yıldız işareti (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
Num Lock + sayısal tuş takımındaki Artı İşareti (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
Num Lock + sayısal tuş takımındaki Eksi İşareti (-) Seçili klasörü daraltma
Sol Ok tuşu Geçerli seçimi daraltma (genişletildiyse) veya üst klasörü seçme
Alt + Enter Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma
Alt + P Önizleme bölmesini gösterme
Alt + Sol Ok tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Geri al tuşu Önceki klasörü görüntüleme
Sağ Ok tuşu Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme
Alt + Sağ Ok tuşu Sonraki klasörü görüntüleme
Alt + Yukarı Ok tuşu Üst klasörü görüntüleme
Ctrl + Shift + E Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme
Ctrl + Farenin kaydırma tekerleği Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme
Alt + D Adres çubuğunu seçme
 Ctrl + E  Arama kutusunu seçme
 Ctrl + F  Arama kutusunu seçme


Görev çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda masa üstünde bulunan görev çubuğundaki öğlelere çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir programı açma veya programın başka bir örneğini hızla açma
Ctrl + Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama Bir programı yönetici olarak açma
Shift + bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Program için pencere menüsünü gösterme
Shift + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Grup için pencere menüsünü gösterme
Ctrl + gruplanmış görev çubuğu düğmesine tıklama Grup pencereleri arasında gezinme


Masaüstü klavye kısayollarında Uzak Masaüstü Bağlantısı

Aşağıdaki tabloda, Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + Page Up tuşu Uygulamalar arasında soldan sağa geçme
Alt + Page Down tuşu Uygulamalar arasında sağdan sola geçme
Alt + Insert tuşu Programlar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapma.
Alt + Home Başlangıç menüsünü görüntüleme.
Ctrl + Alt + Break tuşu Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapma
Ctrl + Alt + End tuşu Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüleme
Alt + Delete tuşu Sistem menüsünü görüntüleme.
Ctrl + Alt + sayısal tuş takımındaki Eksi İşareti (-) İstemcideki etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PrtScn tuşuna basmayla aynı işlevi görür).
Ctrl + Alt + sayısal tuş takımındaki Artı İşareti (+) Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirme (yerel bilgisayarda PrtScn tuşuna basmayla aynı işlevi görür).
Ctrl + Alt + Sağ Ok tuşu Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar programındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar programına katıştırıldığında kullanışlıdır.
Ctrl + Alt + Sol Ok tuşu Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar programındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar programına katıştırıldığında kullanışlıdır.

 


Paint klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Paint ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir resim oluşturma
Ctrl + O Mevcut bir resmi açma
Ctrl + S Resimdeki değişiklikleri kaydetme
F12 Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme
Ctrl + P Resim yazdırma
Alt+F4 Resmi ve Paint penceresini kapatma
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + A Resmin tamamını seçme
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama
Ctrl + V Pano’daki seçimi yapıştırma
Sağ Ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma
Sol Ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma
Aşağı Ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma
Yukarı Ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma
Esc tuşu Seçimi iptal etme
Delete Seçimi silme
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + + Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel artırma
Ctrl + – Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel azaltma
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + E Özellikler iletişim kutusunu açma
Ctrl + W Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunu açma
Ctrl + Page Up Büyütme
Ctrl + Page Down Küçültme
F11 Resmi tam ekran modunda görüntüleme
Ctrl + R Cetveli gösterme veya gizleme
Ctrl + G Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme
 F10 veya Alt  Tuş ipuçlarını görüntüleme
 Shift + F10  Geçerli kısayol menüsünü gösterme
 F1  Paint Yardımı’nı açma


WordPad klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, WordPad ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir belge oluşturma
Ctrl + O Mevcut bir belgeyi açma
Ctrl + S Belgedeki değişiklikleri kaydetme
F12 Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme
Ctrl + P Belgeyi yazdırma
Alt+F4 WordPad’i kapatma
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + A Belgenin tümünü seçme
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama
Ctrl + V Pano’daki seçimi yapıştırma
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + I Seçili metni italik duruma getirme
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + = Seçili metni alt simge yapma
Ctrl + Shift + = Seçili metni üst simge yapma
Ctrl + L Metni sola hizalama
Ctrl + E Metni ortalama
Ctrl + R Metni sağa hizalama
Ctrl + J Metni iki yana yaslama
Ctrl + 1 Tek satır aralık ayarlama
Ctrl + 2 Çift satır aralık ayarlama
Ctrl + 5 Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama
Ctrl + Shift + > Yazıtipi boyutunu artırma
Ctrl + Shift + < Yazıtipi boyutunu azaltma
Ctrl + Shift + A Tüm karakterleri büyük harf olarak değiştirme
Ctrl + Shift + L Madde işareti stilini değiştirme
Ctrl + D Microsoft Paint çizimi ekleme
Ctrl + F Belgede metin bulma
F3 Bul iletişim kutusunda sonraki metin örneğini bulma
Ctrl + H Belgede metin değiştirme
 Ctrl + Sol Ok tuşu  İmleci bir sözcük sola taşıma
 Ctrl + Sağ Ok tuşu  İmleci bir sözcük sağa taşıma
 Ctrl + Yukarı Ok tuşu  İmleci bir satır yukarı taşıma
 Ctrl + Aşağı Ok tuşu  İmleci bir satır aşağı taşıma
 Ctrl + Home  Belgenin başına taşıma
 Ctrl + End  Belgenin sonuna taşıma
 Ctrl + Page Up  Bir sayfa yukarı taşıma
 Ctrl + Page Down  Bir sayfa aşağı taşıma
 Ctrl + Delete  Sonraki sözcüğü silme
 F10  Tuş ipuçlarını görüntüleme
 Shift + F10  Geçerli kısayol menüsünü gösterme
 F1  WordPad Yardımı’nı açma


Hesap Makinesi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Hesap Makinesi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt+1 Standart moda geçme
Alt+2 Bilimsel moda geçme
Alt + 3 Programcı moduna geçme
Alt + 4 İstatistikler moduna geçme
Ctrl + E Tarih hesaplamalarını açma
Ctrl + H Hesaplama geçmişini açma veya kapatma
Ctrl + U Birim dönüştürmeyi açma
Alt + C Tarih hesaplamaları ve çalışma sayfalarını hesaplama veya çözme
F1 Hesap Makinesi Yardımı’nı açma
Ctrl + Q M- düğmesine basma
Ctrl + P M+ düğmesine basma
Ctrl + M MS düğmesine basma
Ctrl + R MR düğmesine basma
Ctrl + L MC düğmesine basma
% düğmesine basma
F9 +/– düğmesine basma
/ düğmesine basma
* düğmesine basma
+ düğmesine basma
– düğmesine basma
R 1/× düğmesine basma
@ Karekök düğmesine basma
0–9 Sayı düğmelerine (0 – 9) basma
= = düğmesine basma
. . (ondalık nokta) düğmesine basma
Geri al tuşu Geri al düğmesine basma
Esc tuşu düğmesine basma
Del CE düğmesine basma
Ctrl + Shift + D Hesaplama geçmişini temizleme
F2 Hesaplama geçmişini düzenleme
Yukarı Ok tuşu Hesaplama geçmişinde yukarı gitme
Aşağı Ok tuşu Hesaplama geçmişinde aşağı gitme
Esc tuşu Hesaplama geçmişini düzenlemeyi iptal etme
Enter Düzenlemeden sonra hesaplama geçmişini yeniden hesaplama
F3 Bilimsel modda Derece seçeneğini belirleme
F4 Bilimsel modda Radyan seçeneğini belirleme
F5 Bilimsel modda Grad seçeneğini belirleme
I Bilimsel modda Inv düğmesine basma
D Bilimsel modda Mod düğmesine basma
Ctrl + S Bilimsel modda sinh düğmesine basma
Ctrl + O Bilimsel modda cosh düğmesine basma
Ctrl + T Bilimsel modda tanh düğmesine basma
( Bilimsel modda düğmesine basma
) Bilimsel modda düğmesine basma
 N  Bilimsel modda ln düğmesine basma
 ;  Bilimsel modda Int düğmesine basma
 S  Bilimsel modda sin düğmesine basma
 O  Bilimsel modda cos düğmesine basma
 T  Bilimsel modda tan düğmesine basma
 M  Bilimsel modda dms düğmesine basma
 P  Bilimsel modda pi düğmesine basma
 V  Bilimsel modda F-E düğmesine basma
 X  Bilimsel modda Exp düğmesine basma
 Q  Bilimsel modda x^2 düğmesine basma
 Y  Bilimsel modda x^y düğmesine basma
 #  Bilimsel modda x^3 düğmesine basma
 L  Bilimsel modda log düğmesine basma
 !  Bilimsel modda n! düğmesine basma
 Ctrl + Y  Bilimsel modda y√x düğmesine basma
 Ctrl + B  Bilimsel modda 3√x düğmesine basma
 Ctrl + G  Bilimsel modda 10x düğmesine basma
 F5  Programcı modunda Onaltılık seçeneğini belirleme
 F6  Programcı modunda Onlu seçeneğini belirleme
 F7  Programcı modunda Sekizli seçeneğini belirleme
 F8  Programcı modunda İkili seçeneğini belirleme
 F12  Programcı modunda Qword seçeneğini belirleme
 F2 Programcı modunda Dword seçeneğini belirleme
 F3  Programcı modunda Word seçeneğini belirleme
 F4  Programcı modunda Bayt seçeneğini belirleme
 K  Programcı modunda RoR düğmesine basma
 J  Programcı modunda RoL düğmesine basma
 <  Programcı modunda Lsh düğmesine basma
 >  Programcı modunda Rsh düğmesine basma
 %  Programcı modunda Mod düğmesine basma
 ( Programcı modunda düğmesine basma
)  Programcı modunda düğmesine basma
 |  Programcı modunda Or düğmesine basma
 ^  Programcı modunda Xor düğmesine basma
 ~  Programcı modunda Not düğmesine basma
 &  Programcı modunda And düğmesine basma
 A–F Programcı modunda Adüğmelerine basma
 Boşluk çubuğu  Programlayıcı modunda bit değerini değiştirir
 A  İstatistikler modunda Average düğmesine basma
 Ctrl + A  İstatistikler modunda Average Sq düğmesine basma
 S   İstatistikler modunda Sum düğmesine basma
CTRL+S  İstatistikler modunda Sum Sq düğmesine basma
 T   İstatistikler modunda S.D. düğmesine basma
 CTRL+T   İstatistikler modunda Inv S.D. düğmesine basma
 D  İstatistik modunda CAD düğmesine basma


Windows Journal klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Journal ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + N Yeni bir not başlatma
Ctrl + O Son kullanılan notu açma
Ctrl + S Nottaki değişiklikleri kaydetme
Ctrl + Shift + V Notu belirli bir klasöre taşıma
Ctrl + P Notu yazdırma
Alt + F4 Notu ve Günlük penceresini kapatma
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + A Sayfadaki tüm öğeleri seçme
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + C Seçimi Pano’ya kopyalama
 Ctrl + V  Pano’daki seçimi yapıştırma
 Esc tuşu  Seçimi iptal etme
 Delete  Seçimi silme
 Ctrl + F  Temel arama başlatma
 Ctrl + G  Sayfaya gitme
 F5  Arama sonuçlarını yenileme
 F5  Not listesini yenileme
 F6  Not listesi ile not arasında geçiş yapma
 Ctrl + Shift + C  Not listesinde sütun başlıkları için bir kısayol menüsü görüntüleme
F11  Notu tam ekran modunda görüntüleme
 F1  Günlük Yardımı’nı açma


Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleriyle ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + C İçindekiler’i görüntüleme
Alt + N Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme
F10 Seçenekler menüsünü görüntüleme
Alt + Sol Ok tuşu Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme
Alt + Sağ Ok tuşu Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme
Alt + A Müşteri desteği sayfasını görüntüleme
Alt + Home Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme
Home Konunun başına gitme
End tuşu Konunun sonuna gitme
Ctrl + F Geçerli konuyu arama
Ctrl + P Konu yazdırma
 F3  İmleci, arama kutusuna taşıma