Arılar Üstünde Keşfedilen 25 Virüs Türü

Arılar Üstünde Keşfedilen 25 Virüs Türü

Arıların popülasyonu son birkaç yılda hızla azalmaktadır ve bu aslında ekolojik denge için büyük bir sorundur. Bu nedenle, arıların biyolojisini anlamak için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında henüz keşfedilmemiş ve tespit edilmemiş 25 yeni virüs türü keşfedilmiştir. Bulunan bu virüslerin, arı hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Araştırmayı yürüten bir bilim adamı olan David Galbraith, arı popülasyonlarının azaltılmasının virüslerin büyük bir etkisi olduğunu ve bu virüslerin etkisini çözebilirsek, arı popülasyonundaki düşüşün önüne geçebileceğimizi söyledi.

Araştırma için, bilim adamları 9 farklı ülkeden 12 arı inceledi. Virüsler, arıların DNA ve RNA’sı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Aynı zamanda, kullanılan araştırma tekniğinin, benzer alanlarda gelecekteki araştırmalar için bir öncü olması beklenmektedir. Arılar tarafından taşınan bu virüslerin bitkilere ve zaman içinde bitkilere aktarılmaları ve aynı zamanda tarım ürünleri için risk oluşturmaları ihtimaline odaklanır.

Çalışmayı yürüten bilim adamlarına göre, konu çok kritik ve dünyanın dört bir yanındaki meslek örgütleri aracılığıyla çözülmelidir. Henüz tespit edilemeyen virüslerin keşfiyle, yok olmalarından kurtulabilecekleri düşünülüyor ve ekip küresel araştırma için destek aradıklarını söylüyor.